PE: Dwangsom en verjaring(1 dagdeel)

De cursus dwangsom en verjaring is bedoeld voor degene die het leuk vindt om aan het werk gezet te worden. Het (huis)werk hoeft niet ingeleverd te worden, maar wordt tijdens de cursus groepsgewijs besproken.
 
De cursist wordt geacht vooraf ongeveer 40 casussen en de bijbehorende vragen te bestuderen over twee onderwerpen. Het ene leerstuk gaat over de dwangsom; het andere leerstuk betreft de verjaring. De deelnemer wordt uitgedaagd de vragen aan de hand van relevante wetsartikelen en jurisprudentie te beantwoorden. Sparren gedurende de cursus wordt zeer gewaardeerd. Na afloop ontvangen de deelnemers de antwoorden met toelichtingen. Vragen die aan bod komen, gaan onder andere over de wijze van het opeisen van een verbeurde dwangsom, het stuiten van de verjaring van een dwangsom, de onmogelijkheid om aan de hoofdveroordeling te voldoen, het maximeren van een dwangsom en de mogelijkheid om een dwangsom te verbinden aan het geven van een bankgarantie. In het kader van het leerstuk over verjaring worden onder meer de volgende vragen gesteld: hoe kan de verjaringstermijn worden gestuit, levert een derdenbeslag een voortdurende stuiting op, wanneer verjaart de wettelijke rente, wanneer verjaart een vordering die is vastgelegd in een vonnis, een dwangbevel, een proces-verbaal van comparitie, in welke gevallen wordt een verjaringstermijn verlengd.
 
Kortom, als je wilt dat de opgedane kennis echt blijft hangen, volg je deze cursus. Het vergt de nodige voorbereidingstijd, maar dan heb je ook wat!
 
Doelgroep
De cursus is bedoeld voor advocaten, (toegevoegd-) gerechtsdeurwaarders en zeer ervaren executiemedewerkers.
 
Doelstelling
Het actualiseren en verdiepen van de kennis. Het bespreken binnen een lesomgeving van specifieke problemen.
 
Onderwerpen
Dwangsom en verjaring aan de hand van casussen
 
Investering  
Deze cursus van een dagdeel wordt via open inschrijving aangeboden en incompany georganiseerd. De kosten bedragen € 250,- per persoon (exclusief 21% BTW). Schrijft u met meer dan drie medewerkers van één organisatie in, vraagt u dan naar de staffelkorting.
 
Indien u behoefte heeft aan meer PE cursussen of wilt u deze incompany of op een andere locatie laten plaatsvinden, neemt u dan gerust contact op.
 
PE punten
Voor deze cursus worden bij de KBvG 4 studiepunten aangevraagd.