Nieuws, hou je kennis op peil

Nieuws

Rotterdam krijgt regelrechter

Vanaf 15 september kunnen burgers en bedrijven civiele geschillen bij de Rotterdamse rechter voorleggen aan de ‘regelrechter’. De rechtbank begint dan met een pilot om laagdrempelige rechtspraak aan te bieden. Doel van de proef, die lijkt op de spreekuurrechter waarmee door de rechtbank Noord-Nederland werd geëxperimenteerd, is het toegankelijker maken van rechtspraak door een snelle, laagdrempelige en goedkope vorm van conflictoplossing te bieden. De proef ...
Meer lezen

Veelgestelde vragen digitaal procederen in handelsvorderingszaken

De Raad voor de rechtspraak zal digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging met het huidige systeem niet landelijk invoeren. Wat betekent dit voor lopende digitale zaken, het Aansluitpunt Rechtspraak en de toekomst van digitaal procederen? Lees de antwoorden op enkele veelgestelde vragen. ...
Meer lezen

Nieuwe ontwikkelingen rond digitalisering Rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak wil digitaal procederen in handelsvorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging niet landelijk invoeren en zal de minister niet vragen het daartoe benodigde koninklijk besluit voor te bereiden. Deze manier van procederen is vorig jaar als pilot gestart bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland, maar daar wordt geen uitbreiding aan gegeven. Ook het systeem waarmee digitaal wordt geprocedeerd in het bestuursrecht wordt niet verder ontwikkeld. De Raad heeft minister Dekker verder ...
Meer lezen

Bankbeslag en beslagvrije voet, gaat dat samen?

Geruime tijd is beslag op de bankrekening onderwerp van gesprek en discussie. Het loon wordt gestort op de bankrekening van de schuldenaar en de deurwaarder legt vervolgens beslag op deze bankrekening. Omdat de wet geen beslagvrije voet toewijst aan een bankrekening valt in principe het volledige saldo onder het beslag. Maar diverse uitspraken van (tucht-)rechters geven uitzonderingen. Vele vragen blijven open staan. Welk bedrag van de beslagvrije voet is op het moment van beslag al gebruikt voor het betalen van vaste lasten etc.? Preadvies De beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders (KBvG)...
Meer lezen

Ketenbenadering essentieel voor succesvolle digitalisering rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak startte enkele jaren geleden het KEI-programma om te komen tot modernisering van de rechtspraak. Naast interne automatisering van de rechtspraak, richtte het programma zich ook op verbetering van de samenwerkingsprocessen voor de gehele rechtsketen. KEI is bedoeld om de toegang tot de rechtspraak voor de rechtzoekende te versnellen en te verbeteren. ...
Meer lezen