Rotterdam krijgt regelrechter

Vanaf 15 september kunnen burgers en bedrijven civiele geschillen bij de Rotterdamse rechter voorleggen aan de ‘regelrechter’. De rechtbank begint dan met een pilot om laagdrempelige rechtspraak aan te bieden.

Regelrechter

Doel van de proef, die lijkt op de spreekuurrechter waarmee door de rechtbank Noord-Nederland werd geëxperimenteerd, is het toegankelijker maken van rechtspraak door een snelle, laagdrempelige en goedkope vorm van conflictoplossing te bieden. De proef met de spreekuurrechter was succesvol en wordt momenteel geëvalueerd.

De Rotterdamse regelrechter gaat met de partijen om de tafel zitten en bekijkt samen met hen of ze er onderling uit kunnen komen. Als dat niet lukt, hakt de regelrechter alsnog de knoop door.

De gesprekken kunnen op korte termijn plaatsvinden, de kosten zijn laag. Per partij moet € 39,50  griffierecht worden betaald. Voor bedrijven zal dat bedrag wat hoger liggen, afhankelijk van het financiële belang van de zaak. Voorwaarde om een geschil aan de regelrechter voor te leggen is dat beide partijen willen meewerken en openstaan voor een praktische oplossing van hun conflict.

De regelrechter neemt zaken over arbeid (ook ontslagkwesties), huur, koop, schade en burenruzies in behandeling. Er wordt een speciaal team regelrechters samengesteld, zij komen uit de sectie kanton. De regelrechters zullen niet alleen in Rotterdam, maar ook in Dordrecht zitting houden.

Op 13 september wordt een kick-off gehouden om het project onder de aandacht te brengen.

Bron: Mr-online.nl

13 juli 2018.