Beslag leggen op de inboedel, hoe lang mag dat nog?

1 oktober a.s. en in 2021 worden er een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het beslag- en executierecht.

Beslag op de inboedel wordt ingeperkt. Alleen bovenmatige boedel mag nog in beslag worden genomen. Maar wat is dan bovenmatig? Een IPhone 11 Pro wel en een Samsung Galaxy niet? En telt de ouderdom van de telefoon dan ook mee?

Huisje geldGezelschapsdieren mogen in principe niet in beslag worden genomen. Kunt u mij vertellen welk dier onder die definitie valt? Is een hond die de hele dag blaft geen gezelschapsdier en een poes die voornamelijk spinnend op de bank ligt wel?

Nu zijn dit niet de meest voor de hand liggende voorbeelden, maar ik verwacht dat deurwaarders nog wel eens voor uitdagende keuzes komen te staan. Tel daarbij op het gezonde tegenwicht van advocaten, bewindvoerders en schuldhulpverleners en de executiegeschillen helpen de jurisprudentieberg vergroten. Eén geluk, deze kunnen bij de Kantonrechter worden gevoerd.

Wilt u welke (on)mogelijkheden voor uw praktijk van toepassing zijn? Kom kijken naar ons aanbod!

 

Augustus 2020