Kabinet pakt problematische schulden van mensen aan

Het kabinet onderzoekt of het minimumbedrag van 40 euro incassokosten bij kleine vorderingen verlaagd kan worden voor mensen die in de schulden zitten. Ook start dit jaar nog een experiment met een schuldenrechter waarbij de schulden van een persoon bij een en dezelfde rechter worden afgehandeld. En voor de zomer volgt de consultatie van het wetsvoorstel waarin onder andere wordt geregeld dat mensen bij beslag op een bankrekening voldoende geld overhouden om van te leven.

 

40 geplande acties

Dat zijn slechts drie van de 40 acties waarmee het kabinet de komende periode mensen met schulden wil helpen. Dit doet het kabinet niet alleen. Het kabinet werkt samen met tientallen partijen om de schuldenproblematiek van verschillende kanten aan te pakken. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark aan de Tweede Kamer.

Naar schatting hebben bijna 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens problematische schulden of een risico daarop. Hiervan zijn slechts 200.000 mensen bekend bij gemeenten en schuldhulporganisaties. De gevolgen van het hebben van schulden zijn groot. Schulden zorgen voor stress en problemen. En zijn een belemmering voor het vinden of behouden van werk. En leiden vaak tot een slechtere gezondheid.

Voorkomen problematische schulden

De brede schuldenaanpak bestaat uit tientallen maatregelen en verschillende wetstrajecten. De prioriteit van het kabinet is het voorkomen van problematische schulden, onder andere door in te zetten op preventie en het op tijd signaleren als mensen forse schulden dreigen te krijgen. Zo attendeert de Belastingdienst mensen proactief op het moment dat hun situatie verandert en wanneer dit gevolgen kan hebben voor hun toeslag, bijvoorbeeld kort voor de AOW-leeftijd.

Als mensen toch schulden hebben, moeten zij beter worden ondersteund, bijvoorbeeld door het makkelijker te maken om aan te kloppen bij schuldhulpverlening. Tot slot wil Van Ark het bestaansminimum van schuldenaren beter beschermen door ervoor te zorgen dat schuldeisers schulden op een zorgvuldigere manier incasseren. De rijksoverheid neemt daarin ook haar verantwoordelijkheid. Zo hebben RVO, DUO en CAK hun incassobevoegdheden onlangs overgedragen aan het CJIB, zodat de zaken van één schuldenaar bij die verschillende instanties door het CJIB samen worden behandeld. Het UWV volgt in de eerste helft van 2019.

Deelnemende partijen

Aan de brede schuldenaanpak nemen deel: Rijksoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), De gemeente Den Haag namens de G4, Deventer namens de G32, Landelijke Cliëntenraad (LCR), Brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK), de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI), Alliantie van vrijwilligersorganisaties / Schuldhulpmaatje, Nationale Ombudsman, De Sociaal-Economische Raad (SER), Regieraad Responsieve overheid, CZ namens de Schuldeiserscoalitie , Sociale Verzekeringsbank, CAK, De Belastingdienst, Centraal Justitieel Incassobureau, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Dienst Uitvoering Onderwijs, Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen (NVI), Bureau Kredietregistratie (BKR) en Divosa.

Download hier de volledige brief van de Staatssecretaris.

Bron: Rijksoverheid.nl

23 mei 2018